Visie

De balans vinden in een samenleving die uit balans is…

Steeds meer mensen zijn de verbinding met hun essentie kwijt en zijn uit balans. Wat alles te maken heeft met onze huidige manier van leven. We leven in een enorm prestatiegerichte maatschappij, waarbij we onszelf voorhouden dat alles haalbaar is. We willen graag geloven in de maakbaarheid van het leven en alles moet leuk zijn, vooral niet te moeilijk, want we kunnen slecht omgaan met tegenslag. We stellen hoge eisen aan onszelf en elkaar. Alles moet snel en liefst perfect. We zijn vaak te druk, zijn vooral van het DOEN en vergeten om simpelweg te ZIJN.

De nadruk ligt enorm op de ratio (terwijl gezond boerenverstand overigens vaak onderschat of te weinig gebruikt lijkt te worden) en we zijn enorm gefocust op de buitenkant. We leren al van jongs af aan om alles maar te beredeneren en dat logica en ratio boven het gevoel gaan. En daardoor werken en leven we massaal voornamelijk vanuit ons hoofd. De menselijke aspecten, zoals ons gevoelsleven, empathisch vermogen, compassie, worden tekort gedaan en we gedragen ons steeds meer als robots. De balans is zoek..

Kanteling

Gelukkig is de wereld aan het veranderen. We zitten momenteel in een diepgaand transformatieproces. De afgelopen 200 jaar ongeveer lag de focus op rationeel denken, presteren, concurrentie, status, produceren, en uiteindelijk ook consumeren, winstbejag en oneindige economische groei, wat niet mogelijk is op een planeet die eindig is.

Onze huidige maatschappij is ingericht naar de ontdekkingen van wetenschappers een paar eeuwen geleden. De gezondheidszorg, het onderwijs, de economie etc. zijn zeer sterk beïnvloed door bijvoorbeeld de Franse filosoof René Descartes, bekend van zijn uitspraak: ‘’Ik denk, dus ik besta’.

Inmiddels is pijnlijk duidelijk dat de huidige wereld met haar op het oude denken gebaseerde systemen niet meer werkt. Het is tijd voor diepgaande verandering op allerlei vlakken.

Verandering begint bij jezelf.

Steeds meer mensen realiseren zich dat er meer is dan enkel winst, productie en efficiency. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een andere benadering, waar meer aandacht is voor verbinding, zachtheid, menselijkheid en zingeving. Ook op de werkvloer. We bewegen toe naar een wereld waar meer ruimte en waardering is voor niet alleen rationeel denken, maar ook voor emoties en gevoelens, voor onze intuïtieve vermogens, voor meer compassie voor elkaar, meer gelijkheid, echt luisteren naar de ander, duurzaamheid, onderlinge verbondenheid,

Ik richt mij op dienstverlenende professionals (ook als ondernemer of zzp-er) en organisaties die toe zijn aan een nieuwe manier van leven en werken. Ik begeleid hen bij het vinden of herstellen van de balans met individuele coaching maar ook training en advies. Denk bijvoorbeeld aan preventieve coachingtrajecten om uitval door burnout te voorkomen.

Aandacht voor het complete plaatje

Ik kijk naar het totaalplaatje. Emoties, gedachten, fysieke klachten, spirituele vragen, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is belangrijk om naast het rationele, ook aandacht te hebben voor de gevoelskant. Ook op de werkvloer. Denk aan goed om kunnen gaan met emoties, maar ook  durven vertrouwen op intuïtie in plaats van enkel analyseren en beredeneren. In contact zijn met je innerlijk vuur, je drijfveren en verlangens. Leren omgaan met je energie en je innerlijke kracht. Inzicht te hebben in patronen en blokkades en je hiervan bevrijden.

Concreet bied ik ophelderingssessies (reading, het lezen van energie), individuele verandertrajecten en training voor professionals en organisaties die meer aandacht willen voor de menselijke waarden, waarbij ik een nuchtere no-nonsens aanpak combineer met energetisch werk om tot de diepere laag te komen en zo een duurzaam resultaat te bereiken.

Ben jij een professional en spreekt bovenstaand verhaal jou? Ik begeleid jou of je medewerkers graag in dit bewustzijn en ontwikkelingsproces. Lees verder bij mijn aanbod van diensten wat ik te bieden heb of neem contact met me op. Ik bied graag maatwerk en denk graag met je mee.

En wie ben ik? Wat weet ik ervan? Dat lees je onder Over mij

Klaar voor verandering?