Visie

Ik las eens een verhaaltje in het boek De helende reis van Brandon Bays (de oorspronkelijke bron is mij onbekend) dat ongeveer hier op neerkomt:

Ieder mens wordt geboren als een pure, onbevlekt diamant. Perfect van zichzelf. Denk aan kleine kinderen, die zijn nog puur en open. Terwijl we opgroeien, ontstaat er een laagje om de diamant. Dat is nou eenmaal hoe het gaat in het leven. We leren van alles, maar ons wordt ook van alles afgeleerd. En we maken vervelende dingen mee, lopen kwetsuren op.  Door de beproevingen van het leven wordt onze aangeboren schittering in meer of mindere mate bedekt.

En als we volwassen zijn, kijken we naar dat laagje en denken: ”Hmm, niet zo fraai. Weet je wat, ik doe er een mooie, nieuwe glanzende laag op”. En we presenteren onszelf met die nieuwe laag: ”Kijk, dit ben ik”.   We gaan uiteindelijk wellicht zelf geloven dat dit is wie we werkelijk zijn. Totdat we erachter komen dat we onszelf voor de gek houden. We lopen vast of er gebeurt iets in ons leven waardoor we ineens, heel  even, door de lagen heen kunnen kijken en een glimp opvangen van wie we werkelijk zijn.

Dit is precies wat het is. We hebben allemaal ons eigen levensverhaal. Het is niet zozeer wat je overkomt, maar meer hoe je ermee omgaat. En dat is niet altijd makkelijk.  Je wordt mede gevormd door wat je op je levenspad tegenkomt. Echter: wat jou overkomt, definieert jou niet. We maken onszelf allerlei dingen wijs op basis van wat ons is overkomen, vertellen onszelf verhalen die niet waar zijn. Projecteren onze eigen frustraties en onzekerheden op anderen. Omgaan met tegenslag en emoties is voor velen lastig. Dat is ook niet iets wat we op school leren, integendeel. We ontwikkelen in onze jeugd zogenaamde overlevingsmechanismen, die ons helpen om overeind te blijven in bepaalde (moeilijke) omstandigheden. Heel functioneel.

Het vervelende is dat die mechanismen in werking blijven ook als we al lang volwassen zijn en we ze niet meer nodig hebben. Het zijn patronen geworden die eerder in de weg zitten dan dat ze helpen. Onverwerkte gebeurtenissen kunnen tot blokkades leiden. Je energie kan niet meer vrij stromen en je raakt verwijderd van je kern, je ware natuur. Je raakt onzeker, angstig, vermoeid, past jezelf teveel aan, neemt moeilijk beslissingen, de omgang met anderen verloopt moeizaam, je hebt steeds vaker last van irritaties, misschien zelfs conflicten. Je doet niet de dingen die je wilt en bij je passen, want je weet überhaupt niet meer wat je wilt en wie je bent. Dit alles gaat automatisch, zonder dat we daar erg in hebben. Totdat we op één of andere manier er last van krijgen. We zijn uit balans en dat uit zich in de vorm van een bijvoorbeeld een burnout.

De balans vinden in een samenleving die uit balans is…

Steeds meer mensen zijn de verbinding met hun essentie kwijt en zijn uit balans. Wat alles te maken heeft met onze huidige manier van leven. We leven in een enorm prestatiegerichte maatschappij, waarbij we onszelf voorhouden dat alles haalbaar is. We willen zo graag geloven in de maakbaarheid van het leven en alles moet leuk zijn, vooral niet te moeilijk, want we kunnen slecht omgaan met tegenslag. En we willen steeds meer en we willen het nu! De minder leuke dingen in het leven en onze emoties, die duwen we vaak het liefst weg.

De nadruk ligt enorm op de ratio (terwijl gezond boerenverstand overigens vaak onderschat of te weinig gebruikt lijkt te worden) en we zijn enorm gefocust op de buitenkant. We leren al van jongs af aan om alles maar te beredeneren en dat logica en ratio boven het gevoel gaan. En daardoor werken en leven we massaal voornamelijk vanuit ons hoofd. De menselijke aspecten, zoals ons gevoelsleven, empathisch vermogen, compassie, worden tekort gedaan en we gedragen ons steeds meer als robots. De balans is zoek..

Kanteling

Gelukkig is de wereld aan het veranderen. We zitten momenteel in een diepgaand transformatieproces. Eeuwenlang leefden we in een wereld die gebaseerd was op rationeel denken, presteren, concurrentie, status, produceren, consumeren, winstbejag en oneindige economische groei, wat niet mogelijk is op een planeet die eindig is.

Onze huidige maatschappij is ingericht naar de ontdekkingen van wetenschappers een paar eeuwen geleden. (De gezondheidszorg, het onderwijs, de economie etc. zijn zeer sterk beïnvloed door bijvoorbeeld de Franse filosoof René Descartes, bekend van zijn uitspraak: ‘’Ik denk, dus ik besta’.)

Inmiddels is pijnlijk duidelijk dat de huidige wereld met haar op het oude denken gebaseerde systemen niet meer werkt. Het is tijd voor diepgaande verandering op allerlei vlakken.

Verandering begint bij jezelf.

Steeds meer mensen realiseren zich dat er meer is dan enkel winst, productie en efficiency. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een andere benadering, waar meer aandacht is voor verbinding, zachtheid, menselijkheid en zingeving, ook op de werkvloer. We bewegen toe naar een wereld waar meer ruimte en waardering is voor niet alleen rationeel denken, maar ook voor emoties en gevoelens, voor onze intuïtieve vermogens, voor meer compassie voor elkaar, meer gelijkheid, echt luisteren naar de ander, duurzaamheid, onderlinge verbondenheid,

Daarom richt ik mij op dienstverlenende professionals (ook als ondernemer of zzp-er) en organisaties om hen te helpen bij de balans tussen hoofd, hart en buik. Met coaching, training en begeleiding op het gebied van verbinding, intuïtief waarnemen, kwetsbaarheid, omgaan met gevoelens en emoties, maar ook energiemanagement en meer plezier en bezieling in je werk. Want dat is zo belangrijk!

Aandacht voor het complete plaatje

Ik kijk naar het totaalplaatje. Emoties, gedachten, fysieke klachten, spirituele vragen, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. In het westen leven we voornamelijk vanuit ons hoofd, het is belangrijk om naast het rationele, ook aandacht te hebben voor de gevoelskant. Om goed om te kunnen gaan met emoties, maar ook te durven vertrouwen op intuïtie in plaats van enkel analyseren en beredeneren. In contact te zijn met je innerlijk vuur, je drijfveren en verlangens. Leren omgaan met je energie en je innerlijke kracht. Compassie te hebben met jezelf en met anderen. Inzicht te hebben in patronen en blokkades en je hiervan bevrijden.  Zodat er meer ruimte ontstaat voor de ware jij en je vanuit een gezonde verbinding met jezelf de verbinding met anderen aan kunt gaan. Want alles en iedereen is met elkaar verbonden immers!

Concreet bied ik ophelderingssessies (reading, het lezen van energie), individuele verandertrajecten en training voor professionals en organisaties die meer aandacht willen voor de menselijke waarden, waarbij ik een nuchtere no-nonsens aanpak combineer met energetisch werk om tot de diepere laag te komen en zo een duurzaam resultaat te bereiken.

Ben jij een professional en spreekt bovenstaand verhaal jou? Ik begeleid jou of je medewerkers graag in dit bewustzijn en ontwikkelingsproces. Lees verder bij mijn aanbod van diensten wat ik te bieden heb of neem contact met me op. Ik bied graag maatwerk en denk graag met je mee.

En wie ben ik? Wat weet ik ervan? Dat lees je onder Over mij

Klaar voor verandering?